Regulamin konkursu majówkowego

Regulamin konkursu “MAJÓWKOWY KONKURS” w dniach 29.04-2.05.2021r.

§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu MAJÓWKOWY KONKURS zwanego dalej „Konkursem” i jest udostępniany na fanpage’u Oishii Sushi Pruszków.
2. Organizatorem Konkursu jest Oishii Sushi Pruszków, zwane dalej „Organizatorem”.
3. Za obsługę techniczną Konkursu w zakresie przyjmowania zgłoszeń, ich ewidencjonowania, a następnie wyłaniania zwycięzcy Konkursu na podstawie przepisów zawartych w niniejszym regulaminie, odpowiada Organizator.
4. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
§2. Czas trwania, uczestnicy oraz warunki konkursu
1. Konkurs odbędzie się w dniach 29.04-2.05.2021 roku i będzie trwał do godziny 20:00.
2. Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkują na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, oraz spełniają inne wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są Pracownicy oraz Współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
5. Aby wziąć udział w konkursie, należy polubić oraz udostępnić post konkursowy zamieszczony na fanpage’u Oishii Sushi Pruszków (post z dnia 29.04.2021).
6. Każdego dnia zaczynając od 30.04 i kończąc 2.05.2021, trwania konkursu dwuosobowe jury powołane przez Organizatora wybierze zwycięzcę konkursu.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w komentarzu pod zdjęciem konkursowym.
8. Odbiór nagrody w postaci ZESTAWU MAJÓWKOWEGO, jednego z trzech, do wyboru prze zwycięzcę konkursu, jest możliwy tylko na miejscu w lokalu Oishii Sushi Pruszków UL. Majowa 1, 05-850 Pruszków po wcześniejszym ustaleniu terminu.
12. Uczestnik, który zgłasza swoją kandydaturę do Konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska do celów przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz ogłoszenia zwycięzcy i wydania nagrody.